TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

IT-instruks

og instruks om brugen af persondata for Vejle Golf Club

Generelt
I denne IT-instruks finder du de regler, der gælder for brugen af Vejle Golf Club’s IT-systemer samt brugen af de persondata, som Vejle Golf Club giver dig adgang til, til brug for udførelse af en eller flere opgaver for golfklubben. Persondata er alle data, der fortæller noget om en given person. Begrebet er altså meget bredt og omfatter eksempelvis: navn, e-mail, telefonnumre, medlemsnumre, men også ting som tøjstørrelse og resultater i en turnering.

Vejle Golf Club skal til enhver tid beskytte og værne om de persondata vi får fra medlemmer, gæster, ansatte og øvrige samarbejdspartnere, så vi overholder de persondataretlige regler. Derfor pålægger vi også enhver, der har adgang til persondata i eller fra Vejle Golf Clubat efterleve de retningslinjer der er angivet i denne instruks. Data må ikke kopieres eller videregives til personer, der ikke har legitim adgang til disse.

Læs IT-instruks mv. for Vejle Golf Club her.

Some description