TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Sand på banen

Fredag 25. september 2020

Tirsdag den 22. september blev Parkens greens og forgreens prikket, eftersået, topdresset og tromlet, og dermed er alle tre sløjfer behandlet som planlagt. Umiddelbart vil greens opleves som mindre gode end de var, men behandlingen er et led i den langsigtede plan, som Baneudvalget har udarbejdet, for at Vejle Golf Clubs bane får det ønskede kvalitetsløft.

”Når vi spreder sand på banen, er det med til at gøre overfladen mere tør, og dermed mindskes risikoen for svampeskader. Vi vil som led i dræningsplanen sprede sand på fairways i den kommende tid”, fortæller chefgreenkeeper Kristoffer Harreby

Slut september, start oktober sætter greenkeeperstaben for alvor ind med vinterforberedelserne, og Skovhullerne vil som i de foregående år bliver lukket for spil for at blive tilført et ordentligt lag sand, der skal have tid til at arbejde sig ned.

Greenkeeperne fortsætter også med dræningsarbejdet, hvor Skoven 5 og 6 står for tur. Arbejdet udføres, når vejret tillader kørsel med de tunge maskiner, der skal anvendes til at grave og lægge dræn i jorden, og altså, mens hullerne i forvejen er lukket for spil.

”Vi regner med at fordele 2000 tons sand på banen, og vores maskine kan rumme 6 tons, så der skal køres nogle ture”, fortæller Kristoffer Harreby.

”Vi ønsker altid at golfspillerne skal opleve mindst mulig gene ved vores arbejde, men det kan ikke undgås, og vi er alle underlagt naturens luner og årstidernes skiften. I den kommende tid vil vi arbejde på teesteder og fairways, med det formål, at spilleoverfladen hele tiden forbedres”.

Golfspillet fortsættes i efteråret på Sletten/Parken, hvor der skal startes fra hul 1, med tidligste starttid kl. 8.30, indtil vejret sætter en naturlig stopper for spil på Parken, der så også lukkes og tilføres sand.

”På længere sigt kan vi åbne banen tidligere om foråret og lukke senere om efteråret, og kvaliteten af teesteder, fairways og greens vil løbende forbedres. I denne sæson sætter vi ny rekord for Skoven, der blev åbnet i april, og ikke har været lukket siden”, fortæller chefgreenkeeperen.

I vinter kan Sletten spilles til sommergreens i frostfrie perioder. Korthulsbanen vil være åben for spil hele vinteren.