TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Nyt medlem af bestyrelsen

Fredag 14. august 2020

Formand Claus Svold indledte og afrundede årets rekordhurtige generalforsamling med at snakke om vejret. Ikke i den forstand, at han kiggede tilbage til 2019 og snakkede om de store nedbørsmængder i efteråret, men at han kiggede ud af vinduerne fra Munkebjergsalen og konstaterede, at det var en usædvanlig flot sommeraften, 27 grader varm og dejlig, der i år dannede ramme om klubbens ordinære generalforsamling. Helt ordinær var den naturligvis ikke, i det Co-vid 19 epidemien og forsamlingsforbuddet har rykket datoen fra starten af marts til midten af august.

39 stemmeberettigede medlemmer mødte frem og hørte først dirigent Lars Dahl-Nielsen redegøre for de ekstraordinære forhold, der har haft indflydelse på, at generalforsamlingen trods afholdelse udenfor vedtægternes bestemmelser alligevel kan betragtes som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Formand Claus Svold beskrev i indledningen af bestyrelsens beretning forholdene i VGC set i lyset af Co-vid 19, hvor konsekvenserne i første omgang var aflysninger af Company dage og fravær af greenfee-indtægter på grund af nedlukning af banen, men efter den kontrollerede genåbning har flere end normalt taget imod tilbuddet om TryOut, i skrivende stund flere end 200 mod normalt 140-150 i løbet af en sæson, og at greenfee-indtægterne er tilbage på ”normalt niveau”, da flere golfspillere har besøgt vores bane i sommer og betalt for at spille på den.

Status er, at VGC har en fantastisk bane, økonomien er sund og stemningen i klubben er rigtig god. Dog opfordrede formanden medlemmerne til at tænke på Gastro 46 og Proshoppen, der fortsat er påvirket på grund af de unormale forhold med Co-vid 19.

Formanden brugte resten af beretningen til at fortælle lidt om fremtidsplanerne i forhold til medlemshvervning og fastholdelse af medlemmer i Vejle Golf Club.
”Der er tre store indsatsområder, og målet er at klubben skaffer medlemmer. 100 medlemmers fuldtidskontingent er lig med en hel sæsons greenfeeindtægter. Eller det samme som tre sæsoners company dage. Vi vil arbejde på at udvikle TryOut, så vi fortsat er konkurrencedygtige i forhold til de andre golfklubber. Vi ønsker at skabe bedre træningsfaciliteter, bl.a. med overdækning af halvdelen af udslagspladserne på driving range, og vi vil arbejde med at udbygge Korthulsbanen til en ratet bane, hvor spillerne får nye muligheder for handicapregulering og DGU kort. Målgruppen er medlemmer, der gerne vil spille golf, men har mindre tid til det. Banen giver et trin mere ind i klubben for Tryoutere, og muligheder for medlemmer, der ønsker ”et trin ned” fra den store bane. I den kommende perioder arbejder vi på at indhente priser og udarbejde et samlet beslutningsoplæg, som generalforsamlingen kan tage stilling til”, bebudede formanden, inden han rettede en tak til klubbens frivillige, greenkeeperne, Pro’en, Gastro 46, Baneservice og Sekretariatet.

Årets sportspræstation 2019
Bestyrelsesmedlem og formand for Sportsudvalget Charlotte Holst motiverede valget af Årets Sportspræstation 2019 i Vejle Golf Club med en fortælling om en helt særlig flot præstation ved DM 2019, hvor talentfulde Katrine Petersen i de indledende slagspilsrunder satte banerekord, og i det efterfølgende hulspil besejrede to landsholdsspillere i henholdsvis kvart- og semifinalen, inden hun i finalen måtte give sig for overmagten og tage til takke med DM sølvmedalje. Katrine præsterede igennem sæsonen bemærkelsesværdige resultater, bl.a. en flot andenplads i Vejle Matchen.


Nyt blod i bestyrelsen
Der var genvalg til klubbens revisor, BDO Vejle, og til de to siddende bestyrelsesmedlemmer, Claus Svold og Jan Haugsted Pedersen, der var på valg. Og så kom der nyt blod i bestyrelsen i form af Søren Priess Gade, der af mange af klubbens mandlige medlemmer er kendt som en ihærdig og humoristisk captain for Men’s Section i 2019. Formand Claus Svold motiverede også valget af Søren Priess Gade ved at fremhæve flere af de kompetencer, Søren besidder og som kan supplere de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


Glade juniorer
Generalforsamlingen blev rundet af, da formanden for juniorudvalget, Claus Bøje, fortalte lidt om de forskellige tiltag, som der er i klubbens juniorafdeling. Her bliver der arbejdet på at forny struktur og arbejdsgang, så børn lige fra 5-6 års alderen kan opleve leg, glæde og godt kammeratskab i Vejle Golf Club. Også i juniorafdelingen har man fokus på at hverve nye medlemmer, så flere kan få glæde af golfsportens mange muligheder. Årets sommerlejr forrige uge havde været en stor succes, hvor deltagerne gennem tre dage trænede, spillede, legede og overnattede i klubben. Om to uger skal Vejle være vært for et stort træf, hvor fremtidens golfmedlemmer kommer på banen og spreder glæde.