TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Baneservice

Det overordnede formål

 • Startkontrol
 • ’Overvåge’ spillet på banen
 • Checke og hjælpe til godt flow på banen
 • Sekretariatet i weekender og på helligdage

Startkontrol

 • Vejlede og hjælpe greenfeespillere ved indcheckning, på 1. teested mm.
 • Checke, at de startende spillere svarer til tidsbestillingerne 

’Overvåge’ spillet på banen
Ved blandt andet at checke

 • Lokale regler på banen og i klubhuset overholdes
 • Bagmærker bæres synligt
 • Kvittering for betalt greenfee bæres synligt
 • Der vises respekt for banen (rives i bunkere, riven placeres korrekt efter brug, nedslagsmærker rettes op, tørv lægges på plads og stampes, cigaretskodder og andet affald ikke smides på banen m.m.)

Checke flow på banen
Ved at hjælpe med til at

 • Hurtigere bolde lukkes igennem
 • Der lukkes igennem, når der ledes efter bold(e), og det sinker spillet

Bemanding af sekretariatet
Baneservice bemander sekretariatet i weekender og på helligdage i tidsrummet fra kl. 8.00 - 13.00. 

Eventuelle klager over baneservice stiles til Vejle Golf Clubs manager Bo Vaaben.

Leder af baneservice teamet - Niels Ølholm Hansen