TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Vejle Golf Club sløjfer indskuddet

Vejle Golf Clubs generalforsamling besluttede i aftes at sløjfe indskuddet på 5.000 kroner for nye medlemmer. 197 medlemmer var mødt op på Munkebjerg Hotel for at høre bestyrelsens forslag til en ændret kontingentstruktur.

”Vi ønsker at skærpe klubbens konkurrenceevne i kampen om kontingentbetalende medlemmer. Ved at fjerne indskuddet på 5.000 kroner håber vi på at tiltrække endnu flere, som ønsker at få del i det stærke fællesskab, som vi har i klubben”, argumenterede formand Claus Svold.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag med et overvældende flertal.

Vedtagelsen betyder, at nye medlemmer ikke skal betale indskud i Vejle Golf Club, men til gengæld er kontingentet justeret for at bevare kvalitetsmålene. Nye medlemmer kan ikke vælge at blive ”hverdagsmedlem”, men de, der allerede er i kategorien kan fortsætte. For juniorer bliver prisen reduceret til 300 kr om året, et fald på mellem 50 og 70 procent.

Inden valgte havde Claus Svold aflagt beretning, hvor han især fokuserede på de nye tiltag i klubben. Der er med chefgreenkeeper Kristoffer Harreby kommet ny chef og strategi for pleje af banen. Klubbens restaurant har fået ny forpagter i Jonas Hansen og formanden opfordrede medlemmer til at bruge restauranten og anbefale den til alle. Der arbejdes med nye træningsfaciliteter, det indendørs lokale står allerede klar, og så præsenterede formanden den nye kontingentstruktur og relaterede den til det faktum, at der i hele Europa er samme tendens, nemlig at færre spiller golf, og de, der gør, vælger billigere kategorier.

Generalforsamlingen godkendte beretningen og regnskabet for 2018, og meddelte bestyrelsen decharge med klapsalver.

Udskiftning i bestyrelsen
Bestyrelsen blev forynget, idet Charlotte Holst og Torben Pedersen, begge aktive i erhvervslivet og begge i fyrrene, sammen med siddende bestyrelsesmedlem Judith Domino blev valgt uden modkandidater.
Ud af bestyrelsen træder Gert Nielsen og Stig Brogård Andersen, der begge har været i bestyrelsen i 12 år, Stig har bestridt posten som formanden gennem 9 begivenhedsrige år, hvor klubben har fået en visionsplan, banen er blevet bygget om, en omfattende dræningsplan er sat i værk (den afsluttes i 2020) og klubben har indført TryOut, som er et enestående tilbud om at prøve golf til personer, der ikke tidligere har spillet golf.

Der var genvalg til klubbens revisor, BDO Vejle.

Årets Spiller 2018 i Vejle Golf Club er Linette Holmslykke, der sideløbende med studier i Ohio har spillet på Vejles hold i damernes elitedivision – og igennem sæsonen har ydet en række bemærkelsesværdige præstationer. Til maj afslutter hun college i USA og vender tilbage til Danmark, hvor hun fortsætter golfspillet i VGC.

Dirigent på generalforsamlingen var advokat Lars Dahl-Nielsen.

/Thorkild Høj