TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2015

Se indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling

Se referatet efter generalforsamlingen

 

Some description

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
på Munkebjerg Hotel
onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og
    meddelelse af decharge
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
         a.Stig Brogård Andersen (modtager genvalg)
         b.Gert Nielsen (modtager genvalg)
         c.Lise Balle (modtager ikke genvalg)
         Bestyrelsen foreslår genvalg af Stig Brogård Andersen, Gert Nielsen
         og valg af suppleant til bestyrelsen Judith Domino
6. Valg af suppleant
         a.Der henvises til dagsordenens punkt 8. Indkomne forslag
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
         a.Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle
8. Indkomne forslag
         a.Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §11 og §17
            omkring valg og anvendelse af suppleant
9. Eventuelt

Vejle Golf Club
Stig Brogård Andersen
formand