TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Ordensregler

... PÅ BANEN
(revideret september 2023)

01. Golfspillet følger de af ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” fastsatte regler.

02. Start- og fletteregel på 1. tee på alle sløjfer i prioriteret rækkefølge:
      a. spillere med starttiden
      b. spillere med én turntid
      c. spillere uden starttiden eller én turntid
          i. har spillet "for-9"
          ii. boldrende

03. Alle spillere skal
      a. lægge turf på plads
      b. rette nedslagsmærker på greens
      c. rive efter sig i bunkers 
      d. placere trolleys udenfor teesteder, bunkers, forgreens og greens

04. For fremme spillet skal alle være særlig opmærksomme på at
      a. vinke igennem - en hurtigere bold skal lukkes igennem, hvis der er hul foran
      b. undgå gentagne prøvesving
      c. gå rask frem til bolden
      d. undgå andre unødige forsinkelser

05. Øvelsesspil mod de ordinære greens, fra banens bunkers og øvelsesspil med mere end en bold er ikke tilladt

06. Hunde må kun medtages i snor. Og eventuelle efterladenskaber skal samles op omgående

07. Prøvesving på teestederne er ikke tilladt

08. Der må maksimalt spilles 4 bolde pr. flight

09. Ved spidsbelastning kan sekretariatet og baneservice uden varsel gruppere starterne i 4 bolde

10. Af hensyn til sikkerheden er det forbudt at søge eller samle bolde uden for spillerunder.

11. Enhver spiller skal anvende sit eget udstyr

12. Greenkeeperne skal være på banen. Pas på dem og du må først slå når greenkeeperen har vinket dig frem

NB! Overtrædelse af ovennævnte ordensregler behandles i henhold § 8 i klubbens vedtægter.


... I KLUBHUSET
(revideret oktober 2013)

01. Medbragte drikke- og madvarer må ikke nydes i og omkring klubhuset indenfor restaurantens åbningstid

02. Flasker og glas må ikke medbringes i omklædningsrummene

03. Det er kun tilladt at færdes i klubhuset med rensede og rengjorte sko

04. Omklædning må kun finde sted i omklædningsrummene

05. Hovedbeklædning i restauranten frabedes

06. Alle glemte sager på golfklubbens område anbringes i uaflåst depot, uden ansvar for Vejle Golf Club. Uafhentede effekter destrueres ved sæsonafslutning

07. Udstyr - bags, køller og trolleys - må ikke transporteres gennem eller anbringes i klublokaler, på gangarealer, i omklædningsrum eller på terrassen

08. Hunde må ikke medtages i klubhuset, men kan medbringes i snor på terrassen under hensyntagen til andre gæster

09. Klubben er uden ansvar for spilleres eller gæsters værdier og effekter

10. Eventuelle skader, mangler eller klager anmeldes til sekretariatet

11. Alle Vejle Golf Club's lokaler er røgfrie

NB! Overtrædelser af ovennævnte ordensregler behandles i henhold til § 8 i klubbens vedtægter.