TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generelt

Er du fuldtidsmedlem medlem af golfklubben og har du lyst til at deltage i denne holdturnering, tilmelder du dig via Golfbox

Der er 6 spillere på et hold. Men der vil altid være afbud og lign., så der vil altid være brug for flere interesserede spillere.

Forudsætningen for at der tilmeldes et hold er, at der kan udpeges en holdkaptajn. Holdkaptajnen er selvskreven spiller på holdet. Er du interesseret i tjansen som holdkaptajn, må du meget skrive det på listen.

Ved evt. overtegning på et eller flere af de respektive hold vil holdkaptajnerne gennemføre kvalifikationsspil i foråret.

Tilmeldingen af hold forudsætter ligeledes at min. 8 medlemmer heraf min. 2 damer ønsker at spille på holdet.

Tryk på "række"-navnet nedenfor og læs mere.

Turneringsbetingelser
Hulspil over 18 huller, 6 spillere - 2 damer & 4 herrer på hvert hold. 1 mixed foursome + 4 singler (1., 2. og 3. single herrer samt 4. single damer.
Herrerne spiller fra gul tee (i Vejle 55) og damerne fra rød (i Vejle 46).

Der spilles og tilmeldes hold i følgende rækker:

Super Veteran A, og Super Veteran B (ikke elite)
Damer skal være fyldt 65 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.
Herrer skal være fyldt 70 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.

Veteran A, Veteran B, Veteran C  og Veteran D
Damer skal være fyldt 55 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.
Herrer skal være fyldt 60 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.

Senior ASenior B, og Senior C
Damer skal være fyldt 45 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.
Herrer skal være fyldt 50 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.

A-rækken: min. hcp. 4,5
B-rækken: min. hcp. 13,0
C-rækken: min. hcp. 18,0
D-rækken: min. hcp. 23,5

Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det kalenderår, hvori turneringen afholdes.

Spillernes handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølgende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.

Hjemmeside adressen for Regionsgolf kan du finder her.