TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generelt

Er du fuldtidsmedlem medlem af golfklubben og har du lyst til at deltage i denne holdturnering, tilmelder du dig via Golfbox

Tilmeldingsfristen skal overholdes.
Spillere, der er rettidigt tilmeldt, har fortrinsret frem for spillere, der har tilmeldt sig efter deadline.

Man tilmelder sig et ønsket hold, hvorefter RGU omfordeler spillere mellem holdene efter behov.

Når tilmeldingsfristen er udløbet, gennemfører RGU et møde med holdkaptajnerne, hvor retningslinjerne og fordelingen af tilmeldte spillere gennemgås.

Spillere, der tilmelder sig Regionsgolf i VGC, skal have en mulighed, f.eks. via kvalifikation, men har ikke en ret til at spille Regionsgolf i VGC.

Hvis der efter omfordeling er flere spillere tilmeldt et hold, end der er behov for, kan holdkaptajnen vælge at gennemføre kvalifikationsspil, før holdet udtages.

Sportsudvalgets indstilling om at stille stærkeste hold, evt. via kvalifikation, følges.

For at kunne gennemføre kvalifikation i god tid inden starten på regionsgolfmatchen afsættes 2-3 lørdage/søndage i april til kvalifikationsspil.

Når holdkaptajnen udtager sine spillere, gælder nedenstående tre

kriterier for udvælgelse. Holdkaptajnen kan ved udtagelse af spillere til en kampdag frit disponere mellem de tre udvælgelseskriterier.

1. Placering i kvalifikation
2. Laveste hcp.
3. Dagsform

For at opnå, bedst mulige resultater i hjemmekampene anbefaler sportsudvalget og RGU, at Sletten-Parken spilles, hvis dette er muligt.

Der er 6 spillere på et hold. Men der vil altid være afbud og lign., så der vil altid være brug for flere

Tryk på "række"-navnet nedenfor og læs mere.

Turneringsbetingelser
Hulspil over 18 huller, 6 spillere - 2 damer & 4 herrer på hvert hold. 1 mixed foursome + 4 singler (1., 2. og 3. single herrer samt 4. single damer.
Herrerne spiller fra gul tee (i Vejle 55) og damerne fra rød (i Vejle 46).

Der spilles og tilmeldes hold i følgende rækker:

Super Veteran A, og Super Veteran B
Damer skal være fyldt 65 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.
Herrer skal være fyldt 70 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.

Veteran A, Veteran B, Veteran C  og Veteran D
Damer skal være fyldt 55 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.
Herrer skal være fyldt 60 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.

Senior ASenior B, og Senior C
Damer skal være fyldt 45 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.
Herrer skal være fyldt 50 år inden udgangen af det kalenderår turneringen spilles i.

A-rækken: min. hcp. 4,5
B-rækken: min. hcp. 13,0
C-rækken: min. hcp. 18,0
D-rækken: min. hcp. 23,5

Spillerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af det kalenderår, hvori turneringen afholdes.

Spillernes handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølgende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.

Hjemmeside adressen for Regionsgolf kan du finder her.