TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Ekstraordinær generalforsamling 2014

Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til nedenstående dagsorden. 
Advokat Lars Dahl-Nielsen blev valgt som dirigent uden modkandidater. Han konstaterede at formalia i forhold til den ektraordinære generalforsamling var overholdt i henhold til vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dagsorden punkt B blev vedtaget med samtlige stemmer. Der var ingen indlæg under punkt C. Hvorefter dirigenten afsluttede den ekstraordinære generalforsamling.

Se de reviderede vedtægter her

------------------

På den ordinære generalforsamling den 5. marts 2014 blev der fremlagt og vedtaget et forslag, som kræver efterfølgende godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 15.

Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Vejle Golf Clubs restaurant

onsdag den 2. april 2014 kl. 18.30

Dagsorden:

A. Valg af dirigent

B. Ændring af terminerne for betaling af kontingent jævnfør vedtægternes § 3
    samt ændring af vedtægternes § 6 ”Udmeldelse eller overgang til anden
    medlemskategori”

    Det indstilles at vedtægterne ændres således:

    Nuværende:
    §3 - Kontingent, medlemskategorier, indskud m.v
    Kontingent, medlemskategorier, indskud, opkrævningsform m.m. fastsættes af      
    generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

    §6 - Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori
    Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens    
    sekretariat. Anmodningen skal være sekretariatet i hænde senest den 31.12. og har    
    virkning fra det efterfølgende regnskabsår.

    Nye:
    §3 - Kontingent, medlemskategorier, indskud m.v
    Kontingent, medlemskategorier, indskud m.m. fastsættes af generalforsamlingen efter
    bestyrelsens indstilling. Kontingent betales hver den 1. januar og 1. juli.

    §6 - Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori
    Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens      
    sekretariat. Anmodningen skal være sekretariatet i hænde senest den 30.11. og har    
    virkning fra det efterfølgende regnskabsår.

    C. Eventuelt.


Venlig hilsen
Vejle Golf Club

Stig Brogård Andersen
Formand

Some description