TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Ekstraordinær generalforsamling 2015

Den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til nedenstående dagsorden. 
Formand Stig Brogård Andersen var dirigent uden modkandidater. Han konstaterede at formalia i forhold til den ektraordinære generalforsamling var overholdt i henhold til vedtægterne og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dagsorden punkt B blev vedtaget med samtlige stemmer. Der var ingen indlæg under punkt C. Hvorefter dirigenten afsluttede den ekstraordinære generalforsamling.

Se de reviderede vedtægter her

--------------------------------------------------------------------------

På den ordinære generalforsamling den 4. marts 2015 blev der fremlagt og vedtaget et forslag, som kræver efterfølgende godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 15.

Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Vejle Golf Clubs restaurant

søndag den 29. marts 2015 kl. 15.00
(efter Åbningsturneringen)

Dagsorden:

A. Valg af dirigent

B. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §11 og §17
    omkring valg og anvendelse af suppleant

C. Eventuelt.


Venlig hilsen
Vejle Golf Club

Stig Brogård Andersen
Formand

Some description