TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2022

Se referat fra generalforsamlingen

Se protokollat fra generalforsamlingen

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
på Munkebjerg Hotel
Torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Fremlæggelse af budget (kontingent 2022) for det kommende år til godkendelse
5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
       Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle
6. Indkomne forslag
       Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
       a. Claus Svold (modtager genvalg)
       b. Jan Haugsted Petersen (modtager genvalg)
       c. Søren Priess Gade (modtager genvalg)
       Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold, Jan Haugsted Petersen og Søren Priess Gade.
8. Eventuelt

Vejle Golf Club
Claus Svold
Formand