TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Handicap og regulering

Alle golfspillere i Danmark der er frigivet til spil på stor bane har et DGU kort, hvorpå navn, klub og medlemsnummer står.

Kortet, som altid skal medbringes ved golfspil og forevises ved Green-fee spil eller på forlangende, er også spillerens "GOLFHISTORIK".
Informationer om den enkelte spiller ligger på en server, hvorfra golfklubben så trækker oplysningerne.

Ved at køre DGU-kortet igennem en kortlæser (info-standeren i klubhuset) eller via Golfbox, har du mulighed for bl.a. altid at se dit aktuelle handicap.

Regulering af handicap
I takt med at dine evner og dermed spillestyrke ændres, skal dit handicap selvfølgelig også ændre sig. Der findes ikke længere handicapgrupper, og det nye system udregner dit handicap som et gennemsnit af de 8 bedste af de 20 seneste runder

Hvis man af en eller anden årsag ikke har 20 scorekort, går systemet ind og finder hvad der er tilgængelig i score arkivet.
Du bør derfor aflevere flest mulige scorekort, så beregningerne kan give et retvisende handicap, der gør, at du med god samvittighed kan konkurrere på et fair og lige grundlag mod alle andre spillere - altid! 

Egentlig er det meget nemt: Aflevér/registrere dit scorekort, så beregner Golfbox dit handicap, når scorekortet er indtastet. Det nye handicap kan ses i Golfbox dagen efter.

Et handicapresultat
- det du har spillet til på runden

Tidligere blev dit handicap kun justeret i forhold til din seneste runde - om du spillede bedre eller dårligere end dit spillehandicap på netop den runde.

Fremover omregnes din runde til et Handicapresultat, der fortæller ”hvad du har spillet til på runden” i forhold til dit handicap. Handicapresultatet bruges til den løbende beregning af dit Handicap (gennemsnittet af dine 8 bedste af de 20 seneste handicapresultater).

Ved handicapberegningen justeres din score på ethvert hul til maksimalt at være Din Dobbelt Bogey (DDB) (eller en streg). Det kalder vi Handicapscoren, og den kan beregnes både ud fra point og slag.

Se eksempel på beregning af handicap

Læs mere Handicapsystemet her

Indtastning af scorekort
Dit scorekort kan indtastes i golfbox på følgende måder:
- du afleverer scorekortet i sekretariatet, som foretager indtastningen i golfbox. Bemærk spiller du på udebane, skal scorekortet altid afleveres til hjemmeklubbens sekretariat
- du kan selv indtaste dit scorekort via din profil i golfbox. Se her hvordan.
- du kan selv indtaste dit scorekort via inforstanderen i klubhuset. Se her hvordan.

Deltagelse i turneringer
Deltagelse i turneringer arrangeret af golfklubben er som hovedregel en tællende score og vil medføre regulering af spillerens handicap.

Skønsmæssig regulering af handicap
I særlige situationer kan der ekstraordinært foretages skønsmæssig regulering af handicap i op- eller nedadgående retning.
Skønsmæssig regulering vil alene blive foretaget, når der er stærke forhold, der taler for:
- spillestyrken er svækket. F.eks. sygdom, langvarig skade
- spillestyrken er forøget udover det der kan ske gennem tællende turneringer.
Spilleren indleverer minimum 6 scorekort fra tællende runder spillet i Vejle Golf Club indenfor de sidste 12 måneder til sekretariatet.
På baggrund af scorekortene vil golfklubbens Regel- og handicapudvalg vurdere spillerens spillestyrke og foretage en evt. skønsmæssig regulering af spillerens handicap.

Handicapudvalgets afgørelse kan indbringes for DGU efter gældende regler.

Regel- og Handicapudvalget i Vejle Golf Club er
Erik Nielsen (formand)
Bo Vaaben