TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2013

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

på Munkebjerg Hotel

onsdag den 6. marts 2013 kl. 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
      a. Stig Brogård Andersen (modtager genvalg)
      b. Lise Balle (modtager genvalg)
      c. Gert Nielsen (modtager genvalg)
      Bestyrelsen foreslår genvalg af Stig Brogård Andersen, Lise Balle og 
      Gert Nielsen
6. Valg af suppleant
      Bestyrelsen foreslår genvalg af Judith Domino
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
      Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle
8. Indkomne forslag
         8A – Pensionistmedlemskab
         8B – Flexmedlemskab
         
8C – Ændring for hverdagsmedlemmer
         
8D – Referat fra generalforsamlingen
9. Eventuelt


Vejle Golf Club
Stig Brogård Andersen
formand

 

BESLUTNINGSREFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

 

IMG 5378 B7 Web