TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Hjertestarter

Vejle Golf Club har 2 hjertestartere – begge indkøbt med støtte fra SparNord Fonden – Den ene er ophængt i klubhuset lige ved indgangen foran sekretariatet og den anden er placeret i læskuret ved tee-stedet på Skoven 4.

I den anledning har en del af klubbens personale - fra sekretariatet, baneservice og greenkeeperstaben - gennemgået et kursus i brug af hjertestarteren.

Men alle kan bruge en hjertestarter. Den er indrettet, så den selv fortæller, hvad du skal gøre, så snart du starter den.

Man kan ikke gøre noget forkert – bare tænk på, hvad alternativet er, hvis du undlader at gøre forsøget!

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp - og chancerne for at en livløs person med hjertestop bliver genoplivet og slipper for alvorlige mén er meget større, jo tidligere indsatsen gøres.

Skulle uheldet være ude så ring 112 og bagefter sekretariatet 7585 8185 eller restauranten 2892 3816. Så er hjælpen på vej.

Some description