TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2020

Se referat for generalforsamlingen

Se protokollat fra generalforsamlingen

 

Som konsekvens af de indførte restriktioner i forbindelse med Corona situationen er klubbens ordinære generalforsamling, oprindeligt planlagt til gennemførelse mandag den 23. marts 2020, udsat.

NY DATO - NY DATO - NY DATO - NY DATO - NY DATO - NY DATO - NY DATO - NY DATO -NY DATO

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
på Munkebjerg Hotel
torsdag den 13. august 2020 kl. 19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
 4. Fremlæggelse af budget (kontingent 2020) for det kommende år til godkendelse
 5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle
 6. Indkomne forslag 
  1. ingen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Claus Svold (modtager genvalg)
  2. Jan Haugsted Pedersen (modtager genvalg)
  3. Vakant, idet Lars Skou udtrådte af bestyrelsen den 11. oktober 2019
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold og Jan Haugsted Pedersen og nyvalg af Søren Priess Gade.
 8. Eventuelt

 

Vejle Golf Club
Claus Svold
formand