TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Slettepolitik

for Vejle Golf Club

Generelt
Efter persondataforordningen skal personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at behandle oplysningerne for at opfylde det formål, som de er indsamlet til.

Formålet med denne slettepolitik er at fastsætte konkrete slettefrister for forskellige typer af personoplysninger, som Vejle Golf Club har om henholdsvis medlemmer, ansatte og samarbejdspartnere. 

Databeskyttelsesforordningen indeholder hverken minimums- eller maksimumsperioder for, hvor lang tid personoplysninger skal eller må opbevares. Det er op til den dataansvarlige at vurdere, hvad der er den korrekte periode, dog vil anden lovgivnings bestemmelser have betydning for denne vurdering, eksempelvis forældelseslovens regler, bogføringslovens regler o. lign.

Se Slettepolitikken for Vejle Golf Club

Some description