TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Generalforsamling 2021

Se referat fra generalforsamlingen

Se protokollat fra generalforsamlingen.

 

Som konsekvens af de indførte restriktioner i forbindelse med Corona situationen er klubbens ordinære generalforsamling, oprindeligt planlagt til gennemførelse tirsdag den 2. marts 2021, udsat.

NY DATO - NY DATO - NY DATO - NY DATO - NY DATO - NY DATO - NY DATO - NY DATO -NY DATO - NY DATO - NY

 

 


Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.30
på Munkebjerg Hotel

Bemærk: Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter opdateret Coronapas.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge

4. Fremlæggelse af budget (kontingent 2021) for det kommende år til godkendelse

5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
         Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle

6. Indkomne forslag
         Bemyndigelse til bestyrelsen om mulighed for optagelse af nyt lån på maksimalt tkr. 1.900
         Til finansiering af følgende projekter:
         a. Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range)
         b. Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
         a. Charlotte Holst (modtager genvalg)
         b. Judith Domino (modtager genvalg)
         c. Torben Pedersen (modtager genvalg)
         Bestyrelsen foreslår genvalg af Charlotte Holst, Judith Domino og Torben Petersen.

8. Eventuelt