TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Ekstraordinær generalforsamling 2016

Se protokollatet efter den ekstraordinære generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling den 9. marts 2016 blev der fremlagt og vedtaget et forslag, som kræver efterfølgende godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 15.

Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Vejle Golf Clubs restaurant

søndag den 3. april 2016 kl. 15.00
(efter Åbningsturneringen)

Dagsorden:

A. Valg af dirigent

B. Forslag om ændring af vedtægterne

C. Eventuelt.

Venlig hilsen
Vejle Golf Club
Stig Brogård Andersen
Formand

Some description