TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Sporten

Vision for sporten

Vi ønsker at Vejle Golf Clubs elite skalvære repræsenteret på højt niveau i dansk golf, og ønsker i særlig grad at udvikle egne talenter

 

Målsætninger

Det betyder, at

 • Vi ønsker at fremme udviklingen af egne elite-talenter.
 • Vi vil prioritere og støtte klubbens elite.
 • Vi ønsker en høj kvalitet i elitearbejdet, der fremmer fastholdelse af egne talenter og tiltrækning af elitespillere.
 • Vi vil prioritere et bredt juniorarbejde.
 • Vi vil være særligt fokuseret på udvikling af juniortalenter.
 • Vi vil skabe et attraktivt elitemiljø for at fremme golf som en konkurrencesport.

Fokusområder 2022 - 2025

 • Tiltrække og fastholde juniormedlemmer ved at skabe glæde ved golf spillet og mulighed for at udvikle individuelle golffærdigheder.
 • Skabe et positivt og dynamisk elite- og konkurrencemiljø for udvalgte spillere.
 • Fastholde tilbud om konkurrencegolf for en bredere gruppe af medlemsskaren. F.eks. Regionsgolf, individuelle turneringer etc.).
 • Udbygge rekrutteringen af elitespillere.
 • Understøtte udviklingsarbejdet for konkurrencegolf gennem holdsamlinger og træning.
 • Prioriteret og målrettet kommunikation af afdelingens tiltag og resultater.

Flertallet af Vejle Golf Clubs medlemmer dyrker ikke golf som egentlig konkurrencesport. Men Vejle Golf Club er også en klub for elite og for sportsligt ambitiøse. Klubben støtter Eliten og forventer omvendt at Eliten er et aktiv for klubbens liv.

Ansvarlig: Sportsafdelingen

Some description