TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Heller ingen kontingentstigning i år

Fredag 15. marts 2024

Et halvt hundrede medlemmer mødte torsdag aften frem på Munkebjerg Hotel, hvor de kunne høre Vejle Golf Clubs formand, Claus Svold, berette, at klubben har en sund økonomi. Derfor foreslog bestyrelsen, at kontingentet holdes i ro. Og det forslag tilsluttede generalforsamlingen sig under et senere punkt.
Der er flere årsager til, at regnskabsbalancen for 2023 viser et overskud på en halv million kroner, og en af de meget positive grunde er, at flere blandt de godt 1550 medlemmer vælger at blive fuldtidsmedlemmer.
Sammenlignet med de omkringliggende klubber er vi lidt billigere end Kolding, Hedensted og Horsens, og lidt dyrere end Jelling, Kellers Park og Give.

Vejle Golf Club har også i 2023 modtaget et stort beløb i momsrefusion – 257.000 kr – et beløb, som klubben ikke budgetterer med – og så er der kommet indtægter fra Korthulsbanen og boldmaskinen på sammenlagt ca. 140.000 kr, som ikke var der året før.

Vejle Golf Club har også foretaget en række investeringer, som vi kommer til at nyde godt af fremover. Hos greenkeeperne er byggeriet af en ”varm hal” gennemført, og på driving range overdækkes halvdelen af udslagspladserne, så brugerne kan slå bolde under tag fra sæsonstarten.
Boldene vil efterfølgende blive samlet op af en ny robot, der kan sørge for, at der altid er bolde i automaten. I sæson 2023 blev der trukket 1.800.000 bolde, og selvom det er et imponerende tal, så vil rekorden nok blive slået i år.
Formanden roste greenkeeperstaben for deres store arbejde, også i de perioder, hvor vejret er en absolut modstander. Men baneanlægget udvikler sig planmæssigt under Kristoffer Harrebys kyndige ledelse, og byder på golfoplevelser i høj kvalitet for såvel medlemmer som gæster.

Bedre fastholdelse
Der er indgået en ny aftale med Sidani Proshop, og den betyder, at klubben i 2024 investerer i mere træning til TRYOUT-medlemmerne.
”Vi har ikke haft svært ved at tiltrække personer, som gerne vil prøve golf, men vi vil gerne have en større del af dem til efterfølgende at blive medlemmer af klubben, og her ser vi dygtiggørelse som en af de væsentligste midler til at få det til at lykkes”, fortalte Claus Svold.

”Den helt rigtige restaurant”
Formanden udtrykte også stor ros til Camilla Lysen og Den Lille Kok for den tilgang, tone og imødekommenhed, hvor med restauranten bliver drevet.
Som afslutning på beretningen rettede formanden en tak til alle dem, der giver en hjælpende hånd og sørger for, at vi har en god og rummelig golfklub.

Årets sportspræstation
Henrik Daugaard, der er en af klubbens mest erfarne elitespillere, blev på generalforsamlingen fremhævet af Sportsudvalgets formand, Charlotte Holst, for Årets Sportspræstation 2023. Henrik Daugaard kom tilbage fra en uheldig skade i foden til en række flotte resultater i løbet af sæsonen, herunder sølv ved DM for seniorer og en samlet 5. plads på seniorernes rangliste.

Ingen brug for stemmesedlerne
Ifølge klubbens vedtægter var der valg – dels af revisor, dels af bestyrelsesmedlemmer – men der blev ikke brug for stemmesedlerne, da der var lutter genvalg. Under punktet eventuelt kunne klubbens æresmedlem – tidligere formand Jan Skanderup – traditionen tro takke bestyrelsen for godt arbejde – i år endda ledsaget af en klapsalve fra salen.