TLF. 75 85 81 85

IBÆKVEJ 46, 7100 VEJLE

Momsrefusion til Vejle Golf Club

Onsdag 08. november 2023

”Klubben har netop modtaget 235.400 kr i momsrefusion. Jeg vil gerne udtrykke en stor ”tak for donationerne” til de 100 medlemmer, der har givet klubben en donation på hver 200 kr.”, siger formanden for Vejle Golf Club, Claus Svold.
”Vi kan kun søge om momsrefusionen, når vi har de minimum 100 donationer af 200 kr., så vi er meget taknemmelige for, at vi siden 2017 hvert år har kunnet finde mindst 100 medlemmer, der har villet bidrage. Og tallene viser jo også, at det lønner sig for klubben. Hver 200 kr. seddel fra et medlem har i år givet klubben 2.354 kr. oven i”

”Momsrefusionen er ca. 50.000 mindre end sidste år. Hovedforklaringen er primært, at aktivitetsniveauet under covid-19 nedlukningerne var markant lavere i mange idrætsforeninger. Derfor blev der færre ansøgninger til den samlede pulje. Det resulterede i større udbetalinger til f.eks. golfklubber, der jo var mindre berørt af nedlukningerne”, uddyber Claus Svold.
”Heldigvis er de tvungne nedlukninger fortid og foreningsdanmark er tilbage i sit normale aktivitetsniveau.”

Hvad bruges pengene til denne gang?
Klubben ved aldrig, hvor stor refusionen bliver, da den ikke kun afhænger af vores egen moms, men i høj grad af, hvor mange andre foreninger m.m., der søger puljen til delvis momsrefusion. Beløbet vil blive anvendt til dækning af den nødvendige egenfinansiering i forbindelse med overdækning af flere udslagssteder på Driving Rangen og forbedring af greenkeepernes arbejdsforhold med opførelsen af en ”varm hal”.

Vi spørger jer igen
Medlemmerne af Vejle Golf Club kan forvente igen i næste sæson at blive opfordret til at donere et beløb, så vi igen kan søge momsrefusion.
Reglerne kræver at mindst 100 personer støtter klubben med en gave på minimum 200 kroner. Af det donerede beløb kan gavegiveren få et skattemæssigt fradrag på ca. 30%, så den reelle udgift for gavegiveren er væsentlig lavere end donationens størrelse.